Hazır Beton ve Çimento Hakkında Bilgiler

Beton Nedir? Beton, Çakıl, kum gibi "agrega" denilen maddelerin bir bağlayıcı madde ve su ile birleştirilmesinden meydana gelen inşaat malzemelerine genel olarak beton adı verilir. Beton içinde hacimsel olarak %60-75 civarında yer işgal eden agrega önemli bir bileşendir. Beton Şirketleri.com'da hazır, beton ve çimeto firmalarının adres, telefon ve hizmetleri hakkındaki bilgileri yanında, beton hakkındaki genel bilgileri de iletmeye çabalıyoruz. Beton katkı maddeleri, agrega, kimyasal katkılar ve çimento hakkındaki beilgileri aşağıda bulabilirsiniz. Hazır Beton firmalarına sipariş edeceğiniz betonunun miktarı, basınç dayanım sınıfı, kıvam sınıfı, agrega tane büyüklüğü, miktarı, ne tip bir bina için istendiği, çevre şartları gibi bilgilerle başvurarak teklif alabilir ve ürün temin edebilirsiniz. Sipariş verdiğiniz betona ilişkin olarak deney sonuçlarını talep edebilirsiniz. Hazır Beton için TS 11222 Beton - Hazır Beton Standardı'nı inceleyebilirsiniz. Güncel Çimento Fiyatları ve Güncel Hazır Beton Fiyatları için listelenen firma web sitelerine bakınız veya ilgili firmalardan bilgi talep ediniz.

Beton üretiminde ve uygulamada kullanılan başlıca katkı maddeleri; Kimyasal Katkılar Su Azaltıcılar (Akışkanlaştırıcılar) Priz Geciktiriciler Priz Hızlandırıcılar Su Geçirimsizlik Katkıları Mineral Katkılar; Çimento gibi öğütülmüş toz halde silolarda depolanan cüruf , uçucu kül , silis dumanı, taş unu... vb. çeşitli maddelere 'Mineral Katkı' adı verilir. Beton Katkıları Harç Katkıları Şerbet Katkıları Püskürtme Beton Katkıları Su azaltıcı / akışkanlaştırıcı katkılar Yüksek oranda su azaltıcı / süper akışkanlaştırıcı katkılar Su tutucu katkı Hava sürükleyici katkı Priz hızlandırıcı katkı Priz geciktirici katkı Su geçirimsizlik katkısı Priz geciktirici/su azaltıcı/akışkanlaştırıcı katkılar Priz geciktirici /yüksek oranda su azaltıcı /süper akışkanlaştırıcı katkılar Priz hızlandırıcı / su azaltıcı / akışkanlaştırıcı katkılar Antifrizler Hava Sürükleyici Katkılar; Korozyon önleyiciler, Rötre engelleyiciler, Su altı beton katkıları, Prekast beton katkıları

Çimento

Çimento, ana hammaddeleri kalkerle kil olan ve mineral parçalarını (kum, çakıl, tuğla, briket ..vs.) yapıştırmada kullanılan bir malzemedir. Çimento, su ile kimyasal reaksiyona girerek agrega tanelerini bağlar. Agrega, betonun ağırlıkça yaklaşık % 75'ini meydana getirir. Tane boyutuna bağlı olarak iri ve ince diye isimlendirilir. İri veya kaba agrega çoğu zaman taş ocaklarından kırma suretiyle elde edilebildiği gibi tabii olarak da bulunabilir. Beton içinde zararlı maddeler yani yumuşak taneler, kil, çözülebilir tuzlar ve organik maddeler olabilir. Kum veya ince agrega, silika veya kalker ihtiva eden tabii olarak parçalanmış malzemenin elenmesi ile elde edilebildiği gibi, kayalardan kırma ve öğütme suretiyle de elde edilebilir. Betonu teşkil eden diğer önemli bir madde de sudur. Suyun zararlı madde ihtiva etmemesi gerekir. Genellikle içilebilen su yeterlidir Çimento, agrega ve sudan başka betona bazı katkı maddeleri de karıştırılabilir. Bunlar, su ilavesinden önce veya sonra konulabilirler. Katkı maddeleriyle, betonun işlenebilme özelliği, dayanıklılığı, mukavemeti arttırabildiği gibi, sertleşmeyi geciktirebilir veya çabuklaştırabilir. Bunun yanında ısı genleşme ve geçirgenliği de beton katkı maddeleriyle kontrol edilebilir. Betonun içinde milyonlarca mikroskopik hava kabarcığı meydana getiren katkı maddeleri de mevcuttur. Karışımın su ihtiyacını azaltan katkı maddeleri, portland çimentosu taneciklerini elektrikle yükleyerek birbirlerinden ayırır ve daha homojen bir karışım meydana getirerek su ihtiyacını azaltırlar. TS EN 197-1, çimentoları, CEM I’den (Portland Çimentosu) CEM V’e (kompoze çimento) kadar beş ana tipte işaretlendirmektedir.

Hazır Beton ve Çimento Firmaları

Anasayfamızda bulunan listeden il il Beton satışı, Beton malzemeleri imalatı, Agrega, kum, taş, çakıl, çimento, hazır beton hizmetleri veren firmaları bulabilirsiniz. İl il listelenen firmalardan Beton ve çimento için fiyat alabilirsiniz. Dileyen Beton şirketleri de kendi firmalarını ve Beton hizmetleri hakkındaki bilgileri sitemize ekleyebilirler.