Hazır beton tesislerine çevre kirliliği uyarısı
Hazır beton tesislerine çevre kirliliği uyarısı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi hazır beton tesislerini çevre kirliliği konusunda uyardı. Büyükşehir Belediyesi`nde gerçekleştirilen toplantıda Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Oktar, çevre konusunda herkesin hassas davranması gerektiğini söyledi. İşletme yöneticilerine bilgiler veren Oktar, `Hazır beton üretim tesislerinde, beton üretimi ve transmikserlerin ve diğer ekipmanların temizlenmesi sırasında oluşan atık suda, su kirliliği yönünden en önemli kirletici parametre askıda katı maddedir. Kollektör sistemi bulunan yerlerde, Endüstriyel atık suların askıda katı madde konsantrasyonunun ön arıtma uygulanarak ADASU Genel Müdürlüğü`nün istediği standartlarda tutulması gerekmektedir. ` dedi. Kollektör sistemi bulunmayan veya projelendirilmemiş bölgelerde yer alan tesisler için, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği`nde verilen askıda katı madde standart değerinin sağlanmasını isteyen Oktar, bu işletmeleri şöyle uyardı: `Yağmur suyu ve yıkama suyu ile malzemelerin tesis çevresine taşınmasını önleyici sistemler kurulmalıdır. Tesis içerisinde sahanın meyli tesis içerisine doğru verilerek yağmur ve sızıntı sularının tesis dışına gitmesi önlenmelidir. Mikserler malzeme taşırken sızdırma yapmamalıdır. Taşıma yapan mikserler beton taşırken ve beton dökümünden sonra mutlaka tesise dönüp yıkanmalıdır. Aksi durumda, mikser atıkları yol kenarlarını ve yolu kirletebilir. Tesislerdeki yollar hava kalitesini bozucu etki yaratıyorsa yolların bitümlü kaplama malzemeleri, beton veya benzeri malzemelerle kaplanması, düzenli olarak temizlenmesi veya toz bağlayan maddelerle muameleye tabi tutulması gereklidir.` (CİHAN)