Hazır Beton İşletmeleri Bilgilendirildi
Hazır Beton İşletmeleri Bilgilendirildi
(IHA) Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından Sakarya’da faaliyet gösteren Hazır Beton Tesisleri’nin işletme müdürleriyle, bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Oktar, çevre konusunda herkesin hassas davranması gerektiğini söyledi. İşletme yöneticilerine bilgiler veren Oktar, Hazır beton üretim tesislerinde, beton üretimi ve transmikserlerin ve diğer ekipmanların temizlenmesi sırasında oluşan atık suda, su kirliliği yönünden en önemli kirletici parametre askıda katı maddedir. Kollektör sistemi bulunan yerlerde, Endüstriyel atık suların askıda katı madde konsantrasyonunun ön arıtma uygulanarak ADASU Genel Müdürlüğünün istediği standartlarda tutulması gerekmektedir. Kollektör sistemi bulunmayan veya projelendirilmemiş bölgelerde yer alan tesisler için; Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde verilen askıda katı madde standart değerini sağlamalıdır dedi. Çevre konusunda çok hassas olduklarını ifade eden Oktar, Beton tesislerinde yağmur suyu ve yıkama suyu ile malzemelerin tesis çevresine taşınmasını önleyici sistemler kurulmalıdır. Tesis içerisinde sahanın meyli tesis içerisine doğru verilerek yağmur ve sızıntı sularının tesis dışına gitmesi önlenmelidir. Mikserler malzeme taşırken sızdırma yapmamalıdır. Taşıma yapan mikserler beton taşırken ve beton dökümünden sonra mutlaka tesise dönüp yıkanmalıdır. Aksi durumda, mikser atıkları yol kenarlarını ve yolu kirletebilir. Tesislerdeki yollar hava kalitesini bozucu etki yaratıyorsa yolların bitümlü kaplama malzemeleri, beton veya benzeri malzemelerle kaplanması, düzenli olarak temizlenmesi veya toz bağlayan maddelerle muameleye tabi tutulması gereklidir diye konuştu.