Niğde Beton Firmaları
Firma Profili : HAZIR BETON Hazır beton çimento, agrega (kum, çakıl, kırmataş), su ve gerektiğinde bazı katkı maddelerinin belli bir üretim teknolojisine uygun olarak karıştırılmasıyla elde edilen, başlangıçta plastik yada akıcı kıvamda olup, şekil verilebilen ve zamanla katılaşıp sertleşerek, mukavemet kazanan önemli bir yapı malzemesidir. Beton mutlak hacim olarak, 75 oranında agrega, 10 oranında çimento ve 15 oranında sudan oluşur. Gerektiğinde, çimento ağırlığının 2'sinden fazla olmamak kaydı ile katkı maddesi ilave edilebilir. Üretimimiz TS EN 206-1 Standartlarına Göredir. ÇİMENTO Öğütülmüş kalker ve diğer hammaddelerin belirli oranlarda karıştırılıp döner fırınlarda pişirildikten sonra elde edilen klinkerin, alçı taşı ve diğer katkılarla karıştırılıp öğütülmesiyle elde edilen toz halindeki bağlayıcıya çimento denir. Çimento, su ile karıştırıldığında, hidratasyon reaksiyonları ve işlemleriyle priz alarak sertleşebilen hamur meydana getiren ve sertleştikten sonra dayanım ve kararlılığını su içerisinde bile sürdürebilen öğütülmüş inorganik malzemedir. Çimentonun beton içerisindeki işlevi; agrega tanelerinin yüzeyini kaplayarak ve taneler arasındaki boşlukları doldurarak bağlayıcılık görevi yapmaktır. AGREGA Beton içerisinde kullanılan ve betonun yaklaşık olarak 60-80'ini oluşturan kırmataş, kum-çakıl gibi malzemelere agrega denir. Agregalar doğal (kum-çakıl, kırmataş) ve yapay (yüksek fırın curufu, genleştirilmiş kil, perlit) olmak üzere iki farklı kökene sahiptir. Ancak her mineral kökenli malzeme veya endüstriyel atık, beton agregası olarak kullanılamaz. Fakat günümüzde çoğu beton tüketicisinin zihinlerinde beton üretiminde kullanılan agrega kalitesinin, sadece agreganın rengine bağlı olduğuna dair oluşmuş yanlış bir yargı vardır. Oysaki agreganın kalitesini etkileyen birçok fiziksel ve kimyasal özellikler vardır ki bu özellikler TS 706 EN 12620 standardında belirlenmiştir. Kendirli Beton'da üretimde kullanılan bütün agregaların TS 706 EN 12620 standardına uygunluğu deneylerle tespit edilmekte ve kalitenin sürekliliği sağlanmaktadır.
Ürünler :
Adres : Çayır Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:62 NİĞDE Tel: 0 388 233 33 33 (pbx) Faks: 0 388 213 05 05
Telefon : 0 388 233 33 33 (pbx)
Firma Profili :
Ürünler :
Adres : Adana Karayolu 2.km
Telefon : 0 388 232 42 00

Niğde Beton Şirketleri'ne kaydınızı yapmak için tıklayınız.