Sıcak havalarda beton dökümü
Sıcak havalarda beton dökümü
Uzmanlar Yüksek hava sıcaklığı, Düşük relatif nem yüzdesi, Hızlı esen rüzgarlar, Güneş radyasyonu gibi ortamların bulunduğu koşullarda beton dökülmesinin sakıncalarını vurguluyor. Beton dökümü için elverişsiz bir ortam oluşturan aşırı sıcak havalar ve düşük nem beton yüzeyindeki suyun hızlı bir şekilde buharlaşmasına yol açarak betonun üretimini, yerleştirilmesini, kür edilmesini ve beton yapısını olumsuz etkileyebiliyor. Taze beton sıcaklığının artması hidrotasyonun çok hızlı oluşmasına ve taze betondaki suyun buharlaşmasından kaynaklanıyor. TS 1248 Türk standardına göre, beton dökümü esnasında hava sıcaklığının normal kabul edileceği değerler 5 ila 30 derece arası. 30 dereceden yüksek sıcaklıklar anormal hava sıcaklığı olarak kabul ediliyor. Sıcak havalarda beton dökümü ile ilgili alabileceğiniz tedbirleri sizler için araştırdık. Sıcak havanın taze betona etkileri Hedeflenen kıvam için karışım suyunun artması Çökme değeri kaybının fazlalaşması. Beton ısısı (hidratasyon) yükselmesi.Beton prizini daha kısa sürede alır. Plastik rötre (büzülme) çatlakları artışı Hava sürüklenmiş betonda hava miktarının kontrolünün zorlaşması. Sertleşmiş betonda ise ilk günlerde dayanım hızlı artmasına rağmen 28 günlük mukavemet düşüyor ve betonun çatlama eğilimi artıyor. Betonda kuruma ve rötre (büzülme) daha fazla olur. Standartlarda uygun hava sıcaklığının + 5 C üstünde olduğu ortamlarda yerleştirilecek beton sıcaklığının 10 - 30 C arasında olması gerektiği, en uygun beton karışım sıcaklığının ise 15 - 16 C olduğu belirtiliyor. Alınabilecek tedbirler: Beton dökümüne başlanmadan önce uygulanacak planla ilgili ön hazırlıklar tamamlanmalı ve önlemler alınmalı. Hidratasyon ısısı düşük çimentolar kullanın. Betonu oluşturan malzemeleri soğutun. Suyun buharlaşarak kaybolmasını engelleyecek önlemler alın. Özellikle donatının sık olduğu yerlerde ısı iletkenliği yüksek beton kalıbı kullanılmalı. Beton dökümüne başlanmadan kalıp ve donatı mutlaka ıslatılmalıdır. Beton zemine dökülüyorsa beton suyunun zemin tarafından emilmemesi için, zemin önceden sıkıştırılmalı ve tesviye edilip mutlaka ıslatılmalıdır. Betonun yerleştirilme işlemi mümkün olduğunca yeterli personelle en kısa sürede kuralına uygun vibrasyon işlemi yapılmalı, gece beton dökümü tercih edilmeli, Beton hazırlanmasından itibaren en çok 90 dakika içerinde yerine yerleştirilmelidir. Gerektiğinde kimyasal katkılar kullanılarak bu süre uzatılabilir. Beton karışımının sıcaklığını azaltabilmek için betonu oluşturan malzemelerin soğutularak kullanılması, Beton yerine yerleştirildikten sonra , beton yüzeyinde gerekli yüzey düzeltme işlemine başlanmalı, Beton yüzeyi zarar görmeyecek hale geldiğinde, en kısa sürede mümkün olan her yerde özellikle su kürü uygulanmalıdır. Bütün beton yüzeyleri ıslak tutulmalı ve bu uygulama kesintisiz yapılmalıdır. Bu konu yerleştirmeden sonraki 24 saat içinde çok önemli. Priz geciktirici kimyasal katkılar kullanın, Kür işlemini mümkün olan en kısa sürede başlatın. Kaynak: Sıcak havalarda beton dökümü - evinsaat.com